ส่งออเดอร์ ด้วยการ

ทำหน้าตะกร้า

แล้ว แคปรูป ส่งมาทาง line@ เท่านั้น