เปิด 10:00 - ปิด 20:00
(ตัดรอบตอน 2ทุ่ม)
ทำหน้าตะกร้า
แล้ว แคปรูป
ส่งมาทาง Line
ตัดรอบ 2ทุ่ม
20:00น.
สินค้าจะมาเพิ่ม
ปลายเดือน
มิถุนายน ครับ
สินค้ามาเพิ่ม
ช่วงปลายเดือน มิ.ย.
หัว POD จะมาเพิ่ม
กลางเดือน ก.ค.
coil กับ ปลอก
เข้ามาแล้ว
โรงงานแจ้ง
หยุดผลิตรุ่นนี้แล้วครับ
Powered by MakeWebEasy.com