เปิด 10:00 - ปิด 20:00
(ตัดรอบตอน 2ทุ่ม)
ทำหน้าตะกร้า
แล้ว แคปรูป
ส่งมาทาง Line
ตัดรอบ 2ทุ่ม
นำส่งตอนเช้า
สินค้ายังคงไม่เข้านะครับ
ขนส่งเลื่อนยังไม่มีกำหนด
ยังพอมีสินค้าเหลือ
หัว POD เลื่อนไปเข้า
ปลายเดือน พ.ค.
coil กับ ปลอก
มาปลายเดือน พ.ค.
ยังไม่ทราบ
กำหนดสินค้าเข้า
Powered by MakeWebEasy.com