น้ำยา Hi VG เพื่อ COIL ohmต่ำ ( ไม่ดีกับ POD)

น้ำยา เพื่อ coil ohm ต่ำ และ หยดสูบ เหนียว และ รสแรง แต่ นิคโคตินไม่มาก