น้ำยา Hi VG รสชัด แต่ สำลีจะไหม้เร็ว>>>

น้ำยา เพื่อ coil ohm ต่ำ และ หยดสูบ เหนียว และ รสแรง แต่ นิคโคตินไม่มาก